HEM 
 BYAR 
 Grannäs 
 EVENEMANG 
 BO & BESÖKA 
 KARTA 
 FOTOALBUM 
 FÖRENINGAR 
 FÖRETAGSREGISTER 
 VÄSTANFJÄLLSGRUPPEN 
 FJÄLL NYTT 
 MJÖSJÖBY SKOLA 50ÅR  
 FISKE 
 KONTAKTA OSS 
 LÄNKAR 
 TILL SALU 
 KARLSBÄCKSGÅRDEN 
 ANNONSER 
 VÄG 535 


Nedre Nyland

Den 14 september 1818 fick Erik Mårtensson, född 1786, tillstånd att bygga i det som kom att bli Nedre Nyland. Han fick 40 skattefria år på sig att etablera sig. Det verkar ha varit den längsta skattefria period som någon nybyggare blivit beviljad från start i någon av socknarna i Nordmaling och Bjurholm. Erik dog vid timmerrullning 1833 i den så kallade Sjaljbacken vid Lögdeälven. Han blev 47 år gammal.

Nedre Nyland har länge varit en jordbrukar- och skogsarbetarby, eftersom jorden är bördig och skogen riklig i omgivningarna. Nuförtiden är det dock ingen i byn som brukar jorden, utan man arrenderar ut den.

Idag finns det 10 bofasta i byn, fördelat på 4 hushåll. Ett av hushållen har nyligen genomgått en "rockad" då sonen med sin familj flyttade från Bjurholm till Nedre Nyland, och hans föräldrar övertog sonens hus i Bjurholm, Därmed fick byn också ett hälsosamt tillskott av 3 barn, något som kan borga för byns överlevnad.

I skrivande stund är byn på väg att få bredband och på så sätt bygges en bro mellan dåtid och framtid.

Karlsbäck

Karlsbäcksbygdens skönhet består av en blandning av branta klippstup, böljande gröna skogsåsar och Lögdeälvens slingrande blå vatten.

Det finns ca 30 hushåll i byn varav 5 är barnfamiljer. Karlsbäck är anslutet till kommunens bredbandsnät och flera företag finns i byn. Även föreningslivet är aktivt och erbjuder bla hobby- och snickeri-förening, bagarstuga, idrottsförening med modernt gym, vävstugeförening, skytteförening mm.

Bokningar av Karlsbäcksgården görs till Maria 0930-61047

Nordås

Mjösjö och Karlsbäcks byamän protesterade när Erik Mårtensson från Bjurbäck 1817 ville starta nybygge mellan Lögdeälven och Navarträsket (Nordåssjön). Han överlät då sin rätt till Mjösjö och Grannäs byamän. Mjösjö byamän fick augusti 1819,30 frihetsår på nybygget vid Navarträskets strand. Nils Ersson från Nässund fullföljde 1822 Nordås, som sedan bytte ägare flera gånger.

J E Lindberg född 1861 från Högås kom till Nordås och han är anfader till dem som fortfarande finns kvar i byn. Den senast födda ättlingen till ”gubben Lindberg” är Emmy Backlund född julen 2006. Hennes föräldrar bygger 2007 sommarhus vid sjön.

Nordås har långa perioder varit en blomstrande by med 6-7 familjer med många barn varav ett tiotal utvandrade till Amerika. Det har funnits skola, sågverk, ramsåg m.m.

Trots hundpensionat, bredband och närhet till fina fiskevatten har byn alltmer avfolkats och numera finns endast en åretruntboende familj kvar i byn. De övriga gårdarna är fritidshus, men under helger, vår, sommar och höst lever byn upp.

Uppgifterna är hämtade urLundkvist bok Av ris och rot 1973, Hembygdsboken Nordmaling och Bjurholm, samt från intervjuer av äldre personer i Nordås.

Gunhild Nyberg

Bjurbäck
Bjurbäck är den äldsta byn i Västanfjällsområdet.

Matts Mattsson var 71 år gammal när han 1756 upptog nybygget Bjurbäck. Han kom ursprungligen från Paldamo i norra Finland. Han blev tidigt soldat i den svenska armen. Efter att ha varit en av Armfeldts karoliner vid fälttåget över jämtlandsfjällen 1718 kom han, som en av de få överlevande, till nordmalingstrakten 1721.
År 1910 fanns det inom Bjurholmssocken 21,13 hektar skog per invånare, medan riksmedeltalet låg på 3,99 hektar. Det är därmed inte så konstigt att skogen spelat en stor roll för försörjningen i området.

Bjurbäck var rik på ungdom mellan åren 1925 - 1960. Då fanns det ett 30-tal ungdomar där.

Närheten till Lögdeälven med fina vandringsleder, övernattningsstugor, grillstugor och god tillgång på fisk, bl a lax gör byn och området attraktivt.
2006 drogs bredband till byn och fastigheterna är idag uppkopplade mot internet vilket öppnar möjligheter för byborna att alltid vara i centrum av världen. Denna höst, 2007, har fastigheterna anslutit sig till TV via bredband.
2007 såldes en fastighet i byn till en umebo.

Görgen Olovsson